Odot Dijital Input Output (I/O) ürünleri, bir sistemdeki dijital sinyalleri diğer sistemlerle iletmek veya bir sistemdeki dijital sinyalleri okumak için kullanılan ürünlerdir. Örneğin, bir sensörün ölçtüğü sıcaklık değerini bir plc’ye iletirken veya bir plc’den bir aktüatöre bir dijital sinyal göndererek bir motorun çalışıp çalışmayacağını ayarlarken dijital giriş/çıkış ürünleri kullanılabilir.

Bir dijital giriş/çıkış ürününün girişleri ve çıkışları farklı giriş/çıkış modlarına sahip olabilir. Örneğin, bazı ürünler sadece dijital sinyalleri alıp verebilirken, diğerleri aynı zamanda PWM (Pulse Width Modulation – Dalga Genişliği Modülasyonu) sinyalleri de alıp verebilir.

Digital Input / Output